สนามเหย้า

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
INT FRL 2018-03-13 17:00 ไซปรัส w. U19 0-2 Macedonia W. U19 0-2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-10-23 22:00 ไซปรัส w. U19 1-2 1-0 แพ้ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ เสมอเต็มรอบ เลขคี่
UEFA-W U19 2017-10-20 23:00 7-0 ไซปรัส w. U19 1-0 แพ้ 4/4.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2017-10-18 21:00 6-0 ไซปรัส w. U19 0-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT CF 2017-09-14 21:00 0-0 ไซปรัส w. U19 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-05-05 23:00 ไซปรัส w. U19 0-1 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2017-05-03 21:30 ไซปรัส w. U19 0-3 0-2 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-19 20:00 2-0 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-09-16 18:00 8-0 ไซปรัส w. U19 1-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2016-09-14 18:00 ไซปรัส w. U19 0-3 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-08-11 19:00 4-2 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-08-09 02:30 4-0 ไซปรัส w. U19 1-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-02-11 20:30 ไซปรัส w. U19 1-3 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-02-09 20:30 ไซปรัส w. U19 0-2 0-1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-20 20:30 2-1 ไซปรัส w. U19 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-17 23:30 ไซปรัส w. U19 0-11 0-3 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-16 01:30 9-0 ไซปรัส w. U19 7-0 แพ้ 8.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-04-30 21:00 ไซปรัส w. U19 0-4 0-1 แพ้ *2/2.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-04-28 21:00 ไซปรัส w. U19 0-3 0-3 แพ้ *1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-18 14:00 0-0 ไซปรัส w. U19 0-0 เสมอ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-15 19:00 ไซปรัส w. U19 1-3 1-0 แพ้ *3/3.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-13 22:00 3-0 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-26 21:00 4-2 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ 2/2.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-23 21:00 ไซปรัส w. U19 1-1 1-0 เสมอ *2/2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-21 21:00 7-1 ไซปรัส w. U19 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
INT CF 2013-08-29 22:00 3-1 ไซปรัส w. U19 3-1 แพ้ 3/3.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-08-27 22:00 9-1 ไซปรัส w. U19 5-1 แพ้ 2 แพ้ สูง เลขคู่
INT CF 2013-05-16 22:05 ไซปรัส w. U19 0-4 0-0 แพ้ *1.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT CF 2013-05-14 22:00 ไซปรัส w. U19 2-1 0-0 ชนะ *1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 0-1 ไซปรัส w. U19 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 10-0 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ 5/5.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 3-0 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2012-09-27 23:00 4-2 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ 3.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-22 22:00 3-3 ไซปรัส w. U19 1-2 เสมอ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-19 22:00 ไซปรัส w. U19 0-5 0-2 แพ้ *3.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-17 22:00 4-1 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2011-04-29 21:30 ไซปรัส w. U19 0-2 0-2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-16 23:00 8-0 ไซปรัส w. U19 5-0 แพ้ 3/3.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-14 01:00 ไซปรัส w. U19 0-7 0-4 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-11 22:00 5-0 ไซปรัส w. U19 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2010-02-23 21:00 ไซปรัส w. U19 0-3 0-2 แพ้ *2.5/3 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-24 19:00 8-0 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2009-09-21 18:00 4-1 ไซปรัส w. U19 0-1 แพ้ 5.5/6 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-19 18:00 2-0 ไซปรัส w. U19 1-0 แพ้ 5.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2009-04-29 21:30 ไซปรัส w. U19 5-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2008-09-30 19:00 3-0 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2008-09-27 17:00 7-0 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2008-09-25 17:00 9-0 ไซปรัส w. U19 3-0 แพ้ 3.5/4 แพ้ สูง เลขคี่

สนามเยือน

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
INT FRL 2018-03-13 17:00 ไซปรัส w. U19 0-2 Macedonia W. U19 0-2 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-10-23 23:00 Macedonia W. U19 0-1 0-1 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2017-10-20 23:00 2-0 Macedonia W. U19 0-0 แพ้ 5/5.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2017-10-17 17:00 5-1 Macedonia W. U19 2-1 แพ้ 7/7.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-05-04 17:00 Macedonia W. U19 1-1 0-1 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-05-03 21:00 1-3 Macedonia W. U19 1-1 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2017-04-06 20:00 Macedonia W. U19 1-5 1-3 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2016-10-23 20:30 Macedonia W. U19 0-2 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-10-20 20:30 Macedonia W. U19 0-4 0-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2016-10-18 20:30 Macedonia W. U19 0-10 0-4 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-06-30 17:10 5-3 Macedonia W. U19 4-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-06-28 23:00 4-5 Macedonia W. U19 2-2 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-04-06 17:00 Macedonia W. U19 2-4 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-04-04 21:00 Macedonia W. U19 2-4 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-20 17:00 Macedonia W. U19 1-4 0-2 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-17 17:00 Macedonia W. U19 0-5 0-3 แพ้ *2/2.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-15 17:00 Macedonia W. U19 0-3 0-1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-18 23:00 2-2 Macedonia W. U19 2-2 เสมอ *0.5/1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-15 21:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 แพ้ *7/7.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-13 23:00 9-0 Macedonia W. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-26 21:30 Macedonia W. U19 3-2 1-1 ชนะ 2.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-23 21:30 Macedonia W. U19 1-3 0-1 แพ้ *3.5/4 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-21 21:30 Macedonia W. U19 0-7 0-4 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2013-08-29 16:00 3-0 Macedonia W. U19 0-0 แพ้ 1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-08-27 23:00 5-0 Macedonia W. U19 2-0 แพ้ 0.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2013-06-24 16:00 Macedonia W. U19 4-3 2-1 ชนะ *0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2013-06-22 23:59 Macedonia W. U19 1-2 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 2-0 Macedonia W. U19 1-0 แพ้ 1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 9-0 Macedonia W. U19 3-0 แพ้ 4/4.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 2-1 Macedonia W. U19 1-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-22 21:00 Macedonia W. U19 8-1 6-0 ชนะ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-19 21:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 แพ้ *3.5/4 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-17 21:00 Macedonia W. U19 1-5 0-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-16 21:30 Macedonia W. U19 2-1 0-1 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-13 21:30 Macedonia W. U19 1-3 0-1 แพ้ *3/3.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-11 21:30 Macedonia W. U19 2-3 1-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-05-30 23:00 Macedonia W. U19 1-6 0-4 แพ้ *5.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-05-27 23:00 Macedonia W. U19 0-7 0-4 แพ้ *3/3.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-05-24 23:00 Macedonia W. U19 0-6 0-1 แพ้ *2.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-30 20:00 Macedonia W. U19 4-3 1-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2008-09-27 20:00 Macedonia W. U19 1-7 0-4 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-25 20:00 Macedonia W. U19 0-4 0-3 แพ้ *4.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2007-10-02 21:00 4-1 Macedonia W. U19 1-0 แพ้ 2.5/3 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2007-09-29 21:00 Macedonia W. U19 0-12 0-6 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2007-09-27 21:00 Macedonia W. U19 0-2 0-0 แพ้ *3.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่