สนามเหย้า

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
AFC U23 2018-01-14 16:00 เวียดนาม U23 1-0 Australia U23 0-0 ชนะ *1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
AFC U23 2018-01-11 19:30 เกาหลี U23 2-1 เวียดนาม U23 1-1 แพ้ 1.5 ชนะเต็มรอบ เสมอเต็มรอบ เลขคี่
INT CF 2017-12-21 20:00 3-2 เวียดนาม U23 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-12-15 17:00 1-2 เวียดนาม U23 0-2 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-12-13 17:00 2-1 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-12-09 17:00 เวียดนาม U23 4-0 2-0 ชนะ สูง เลขคู่
AFC U23 2017-07-23 20:00 เวียดนาม U23 1-2 เกาหลี U23 1-2 แพ้ 0.5/1 แพ้ สูง เลขคี่
AFC U23 2017-07-21 20:00 1-8 เวียดนาม U23 0-6 ชนะ *5.5/6 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
AFC U23 2017-07-19 20:00 เวียดนาม U23 4-0 1-0 ชนะ 3.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-02-07 19:00 เวียดนาม U23 3-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
AFC U23 2016-01-21 00:30 3-2 เวียดนาม U23 0-1 แพ้ 2/2.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
AFC U23 2016-01-17 21:30 เวียดนาม U23 0-2 Australia U23 0-1 แพ้ *1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2016-01-14 21:30 3-1 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ 1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-01-07 21:30 2-0 เวียดนาม U23 2-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-01-04 21:30 1-0 เวียดนาม U23 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-12-17 19:00 เวียดนาม U23 2-2 1-1 เสมอ สูง เลขคู่
SEAG 2015-06-15 14:00 เวียดนาม U23 5-0 4-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
SEAG 2015-06-13 14:00 เวียดนาม U23 1-2 0-1 แพ้ 0.5 แพ้ สูง เลขคี่
SEAG 2015-06-10 20:30 เวียดนาม U23 1-3 0-1 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคู่
SEAG 2015-06-07 20:30 0-4 เวียดนาม U23 0-1 ชนะ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
SEAG 2015-06-04 20:30 เวียดนาม U23 1-0 0-0 ชนะ 2.5/3 แพ้ ต่ำ เลขคี่
SEAG 2015-06-02 20:30 เวียดนาม U23 5-1 2-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
SEAG 2015-05-29 16:00 0-6 เวียดนาม U23 0-1 ชนะ *4/4.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-05-09 20:00 เวียดนาม U23 0-0 เกาหลี U23 0-0 เสมอ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2015-03-31 17:00 0-7 เวียดนาม U23 0-6 ชนะ *3.5/4 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
AFC U23 2015-03-29 20:15 เวียดนาม U23 0-2 0-1 แพ้ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2015-03-27 20:45 1-2 เวียดนาม U23 1-2 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-03-22 19:00 3-1 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-14 18:00 เวียดนาม U23 0-0 0-0 เสมอ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
AGS 2014-09-26 15:00 เวียดนาม U23 1-3 0-1 แพ้ *0.5/1 แพ้ สูง เลขคู่
AGS 2014-09-22 16:00 เวียดนาม U23 1-0 0-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
AGS 2014-09-15 16:00 1-4 เวียดนาม U23 0-2 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2014-09-02 18:00 3-1 เวียดนาม U23 0-1 แพ้ สูง เลขคู่
SEAG 2013-12-17 17:30 2-1 เวียดนาม U23 0-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
SEAG 2013-12-15 20:15 0-5 เวียดนาม U23 0-2 ชนะ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
SEAG 2013-12-10 20:15 เวียดนาม U23 0-1 0-1 แพ้ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
SEAG 2013-12-08 17:30 เวียดนาม U23 7-0 3-0 ชนะ 3/3.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2013-11-30 19:00 0-3 เวียดนาม U23 0-1 ชนะ สูง เลขคี่
INT CF 2013-11-27 17:00 1-0 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-11-24 17:00 1-3 เวียดนาม U23 0-1 ชนะ สูง เลขคู่
INT CF 2013-11-01 17:00 เวียดนาม U23 0-0 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-10-30 19:00 เวียดนาม U23 3-3 2-1 เสมอ สูง เลขคู่
INT CF 2013-10-28 19:10 เวียดนาม U23 1-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-10-26 19:20 เวียดนาม U23 2-2 1-2 เสมอ สูง เลขคู่
INT CF 2013-09-29 19:00 เวียดนาม U23 3-1 1-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT CF 2013-09-27 19:00 เวียดนาม U23 2-1 0-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT CF 2013-06-11 19:30 เวียดนาม U23 2-0 1-0 ชนะ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-06-04 19:15 เวียดนาม U23 2-2 0-0 เสมอ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
SEAG 2011-11-21 17:00 4-1 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ *0.5/1 แพ้ สูง เลขคี่
SEAG 2011-11-19 20:30 2-0 เวียดนาม U23 0-0 แพ้ 0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
SEAG 2011-11-17 17:00 1-3 เวียดนาม U23 1-0 ชนะ *2.5 แพ้ สูง เลขคู่
SEAG 2011-11-12 17:00 0-8 เวียดนาม U23 0-6 ชนะ *3/3.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
SEAG 2011-11-09 20:00 เวียดนาม U23 2-0 0-0 ชนะ 2.5/3 แพ้ ต่ำ เลขคู่
SEAG 2011-11-05 20:00 0-0 เวียดนาม U23 0-0 เสมอ *0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
SEAG 2011-11-03 17:00 เวียดนาม U23 3-1 0-1 ชนะ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT CF 2011-10-23 20:15 เวียดนาม U23 1-1 1-1 เสมอ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2011-10-21 20:15 เวียดนาม U23 1-1 0-0 เสมอ *0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2011-10-19 20:15 เวียดนาม U23 5-0 3-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
Olympic 2011-06-23 20:15 เวียดนาม U23 1-4 1-2 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
Olympic 2011-06-20 00:30 2-0 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ 1.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
AGS 2010-11-16 15:30 2-0 เวียดนาม U23 1-0 แพ้ 1.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่

สนามเยือน

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
AFC U23 2018-01-14 16:00 เวียดนาม U23 1-0 Australia U23 0-0 แพ้ *1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
AFC U23 2018-01-11 16:00 Australia U23 3-1 ซีเรีย U23 2-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
AFC U23 2017-07-23 19:30 0-3 Australia U23 0-2 ชนะ สูง เลขคี่
AFC U23 2017-07-21 16:30 0-7 Australia U23 0-4 ชนะ สูง เลขคี่
AFC U23 2017-07-19 16:30 Australia U23 2-0 0-0 ชนะ 5.5/6 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-03-28 01:00 2-0 Australia U23 0-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-03-25 02:00 1-1 Australia U23 0-0 เสมอ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2016-01-21 00:30 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ *0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2016-01-17 21:30 เวียดนาม U23 0-2 Australia U23 0-1 ชนะ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2016-01-15 00:30 Australia U23 0-1 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-11-16 20:00 1-1 Australia U23 0-1 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-11-13 00:30 3-1 Australia U23 2-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-10-12 18:00 เกาหลี U23 2-1 Australia U23 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-10-09 16:10 เกาหลี U23 2-0 Australia U23 2-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-09-07 22:30 3-1 Australia U23 2-1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-09-05 01:30 0-1 Australia U23 0-1 ชนะ ต่ำ เลขคี่
AFC U23 2015-03-31 16:00 1-5 Australia U23 0-2 ชนะ *2/2.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
AFC U23 2015-03-29 19:00 0-4 Australia U23 0-2 ชนะ *6.5/7 แพ้ ต่ำ เลขคู่
AFC U23 2015-03-27 16:00 Australia U23 6-0 2-0 ชนะ 3/3.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
Olympic 2012-03-14 16:30 Australia U23 0-0 0-0 เสมอ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2012-02-22 21:30 1-0 Australia U23 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2012-02-16 23:59 0-1 Australia U23 0-1 ชนะ *1/1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
Olympic 2012-02-05 18:00 2-0 Australia U23 1-0 แพ้ 0 แพ้ เสมอเต็มรอบ เลขคู่
Olympic 2011-11-27 16:15 Australia U23 0-0 0-0 เสมอ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2011-11-22 22:15 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2011-09-21 18:35 Australia U23 0-0 0-0 เสมอ 1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2011-06-23 16:30 0-4 Australia U23 0-2 ชนะ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
Olympic 2011-06-19 13:00 Australia U23 3-0 1-0 ชนะ 2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2011-06-01 15:20 3-1 Australia U23 1-1 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT CF 2010-09-24 18:00 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ *0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2010-09-22 20:00 0-2 Australia U23 0-2 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2010-09-20 17:50 1-0 Australia U23 1-0 แพ้ *0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
MOFT 2008-08-13 19:45 1-0 Australia U23 0-0 แพ้ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
MOFT 2008-08-10 17:00 1-0 Australia U23 0-0 แพ้ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
MOFT 2008-08-07 17:00 Australia U23 1-1 0-0 เสมอ *0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2008-07-31 19:00 เกาหลี U23 1-0 Australia U23 1-0 แพ้ 0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2008-07-24 18:00 2-1 Australia U23 1-1 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2008-07-20 15:32 1-0 Australia U23 0-0 แพ้ *0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2008-07-12 12:00 Australia U23 3-2 2-1 ชนะ 1.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT Cup 2008-05-25 20:45 2-0 Australia U23 1-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT Cup 2008-05-23 21:00 Australia U23 3-1 2-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT Cup 2008-05-20 20:45 Australia U23 4-0 2-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT Cup 2008-05-18 21:00 Australia U23 2-1 1-1 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT Cup 2008-05-16 21:00 0-3 Australia U23 0-1 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2008-03-03 08:00 1-1 Australia U23 1-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-11-21 14:00 1-1 Australia U23 1-0 เสมอ *0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-11-17 16:00 Australia U23 2-0 1-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-10-17 23:00 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ *1/1.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-09-12 17:00 Australia U23 3-0 2-0 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
Olympic 2007-09-08 17:00 Australia U23 1-0 0-0 ชนะ 1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
Olympic 2007-08-22 23:59 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ 0 ต่อ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-06-06 23:30 0-4 Australia U23 0-0 ชนะ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
Olympic 2007-05-16 17:30 Australia U23 3-1 2-1 ชนะ 1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
Olympic 2007-04-19 01:30 2-1 Australia U23 0-1 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
Olympic 2007-03-28 17:30 Australia U23 2-0 0-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-03-14 16:30 Australia U23 1-1 0-0 เสมอ 1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
Olympic 2007-02-28 20:00 0-0 Australia U23 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
LNY CUP 2007-02-21 18:00 2-2 Australia U23 0-0 เสมอ สูง เลขคู่
LNY CUP 2007-02-18 17:55 2-0 Australia U23 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
MOFT 2004-08-21 23:00 1-0 Australia U23 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
MOFT 2004-08-18 01:30 1-0 Australia U23 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่