สนามเหย้า

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA U17 2018-03-15 23:59 โปรตุเกส U17 1-1 Switzerland U17 0-1 เสมอ 1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2018-03-12 23:59 โปรตุเกส U17 2-1 สโลวาเกีย ยู17 1-0 ชนะ 1/1.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2018-02-13 23:00 โปรตุเกส U17 2-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2018-02-11 23:00 โปรตุเกส U17 0-2 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2018-02-09 23:00 โปรตุเกส U17 4-0 2-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2017-12-20 23:59 โปรตุเกส U17 1-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2017-08-31 23:00 โปรตุเกส U17 3-0 1-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-08-29 18:00 2-3 โปรตุเกส U17 1-2 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA U17 2017-03-15 23:59 โปรตุเกส U17 0-2 0-1 แพ้ 0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2017-03-13 02:00 โปรตุเกส U17 3-3 2-2 เสมอ สูง เลขคู่
UEFA U17 2017-03-10 23:59 โปรตุเกส U17 4-0 2-0 ชนะ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT FRL 2017-02-14 23:00 โปรตุเกส U17 1-1 1-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2017-02-12 22:55 โปรตุเกส U17 2-1 1-1 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-02-10 23:00 โปรตุเกส U17 1-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2016-12-05 03:30 0-2 โปรตุเกส U17 0-1 ชนะ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-12-03 04:30 โปรตุเกส U17 3-3 2-0 เสมอ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-12-01 08:15 7-1 โปรตุเกส U17 3-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA U17 2016-09-21 23:59 โปรตุเกส U17 0-1 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2016-09-18 23:59 โปรตุเกส U17 5-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-09-16 23:59 0-2 โปรตุเกส U17 0-2 ชนะ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2016-05-21 23:59 โปรตุเกส U17 1-1 1-1 เสมอ 0/0.5 แพ้ เสมอเต็มรอบ เลขคู่
UEFA U17 2016-05-18 19:00 โปรตุเกส U17 2-0 1-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2016-05-14 19:00 โปรตุเกส U17 5-0 2-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-05-11 20:00 โปรตุเกส U17 0-0 0-0 เสมอ 0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2016-05-08 19:30 โปรตุเกส U17 2-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2016-05-05 23:59 0-5 โปรตุเกส U17 0-3 ชนะ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-03-21 22:30 2-4 โปรตุเกส U17 1-2 ชนะ *0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA U17 2016-03-18 20:30 โปรตุเกส U17 1-0 1-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2016-03-16 19:30 โปรตุเกส U17 2-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-02-09 23:00 โปรตุเกส U17 0-5 0-2 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-02-07 23:30 โปรตุเกส U17 1-1 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-02-05 23:30 โปรตุเกส U17 1-1 1-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-12-17 23:00 โปรตุเกส U17 1-0 0-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-12-15 23:00 โปรตุเกส U17 1-1 1-0 เสมอ 1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2015-10-04 23:00 โปรตุเกส U17 1-1 0-1 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2015-10-01 23:00 โปรตุเกส U17 5-0 2-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2015-09-29 23:00 โปรตุเกส U17 7-0 3-0 ชนะ 2.5/3 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-09-03 22:00 โปรตุเกส U17 3-2 สโลวาเกีย ยู17 2-1 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA U17 2015-03-22 20:30 1-0 โปรตุเกส U17 0-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2015-03-19 20:30 0-3 โปรตุเกส U17 0-3 ชนะ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2015-03-17 17:00 โปรตุเกส U17 0-0 0-0 เสมอ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-02-17 23:00 โปรตุเกส U17 0-1 0-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-02-15 23:30 โปรตุเกส U17 1-1 0-1 เสมอ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-02-13 23:30 โปรตุเกส U17 0-1 0-1 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-09-24 21:30 โปรตุเกส U17 1-0 1-0 ชนะ 1/1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-09-21 21:30 0-1 โปรตุเกส U17 0-0 ชนะ *0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-09-19 21:30 โปรตุเกส U17 3-0 1-0 ชนะ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT FRLW 2014-08-31 22:00 0-2 โปรตุเกส U17 0-1 ชนะ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRLW 2014-08-30 02:30 1-2 โปรตุเกส U17 0-1 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2014-08-27 22:00 โปรตุเกส U17 0-0 0-0 เสมอ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2014-05-18 23:45 โปรตุเกส U17 0-2 0-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2014-05-15 23:59 โปรตุเกส U17 1-0 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-05-12 17:00 Switzerland U17 0-1 โปรตุเกส U17 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-05-09 21:15 0-2 โปรตุเกส U17 0-1 ชนะ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2014-03-31 23:00 โปรตุเกส U17 3-0 1-0 ชนะ 2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-03-28 23:30 โปรตุเกส U17 3-0 1-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2014-03-26 23:30 โปรตุเกส U17 3-0 2-0 ชนะ 2/2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2014-03-02 23:00 โปรตุเกส U17 2-2 2-1 เสมอ 0.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2014-02-28 23:59 โปรตุเกส U17 2-2 0-1 เสมอ 0 ต่อ สูง เลขคู่
INT FRL 2014-02-26 23:59 โปรตุเกส U17 1-1 1-0 เสมอ 0 ต่อ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-12-19 23:00 โปรตุเกส U17 3-0 1-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่

สนามเยือน

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA U17 2018-03-15 23:59 โปรตุเกส U17 1-1 Switzerland U17 0-1 เสมอ 1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2018-03-12 22:00 Switzerland U17 2-1 ฟินแลนด์ ยู17 1-1 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2017-11-01 18:00 Switzerland U17 0-2 0-1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2017-10-29 21:00 Switzerland U17 1-0 0-0 ชนะ 3.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2017-10-26 20:00 0-5 Switzerland U17 0-2 ชนะ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-09-01 23:00 Switzerland U17 0-6 ฟินแลนด์ ยู17 0-3 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA U17 2017-03-22 23:59 Switzerland U17 0-1 0-1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2017-03-19 21:00 Switzerland U17 3-1 0-1 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA U17 2017-03-17 21:00 2-1 Switzerland U17 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-10-27 01:00 3-3 Switzerland U17 2-1 เสมอ สูง เลขคู่
UEFA U17 2016-10-24 00:30 Switzerland U17 3-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-10-22 01:00 1-2 Switzerland U17 1-0 ชนะ *2.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2016-09-29 17:00 4-2 Switzerland U17 1-2 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-09-04 17:30 Switzerland U17 2-0 2-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-09-03 00:30 3-2 Switzerland U17 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-08-31 21:30 Switzerland U17 1-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2016-04-02 21:30 1-1 Switzerland U17 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2016-03-30 19:00 Switzerland U17 1-2 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA U17 2016-03-28 23:00 2-2 Switzerland U17 0-1 เสมอ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-03-03 20:00 1-1 Switzerland U17 0-1 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2016-03-02 03:45 1-1 Switzerland U17 1-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2015-10-27 20:00 4-1 Switzerland U17 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA U17 2015-10-24 23:00 0-1 Switzerland U17 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2015-10-22 01:00 Switzerland U17 2-0 2-0 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-09-30 01:00 Switzerland U17 1-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-08-23 23:59 2-1 Switzerland U17 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-08-21 21:30 Switzerland U17 1-4 0-3 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-08-19 21:30 Switzerland U17 5-0 3-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-03-05 20:00 2-1 Switzerland U17 1-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-03-03 22:00 2-1 Switzerland U17 1-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-02-04 23:00 3-2 Switzerland U17 0-2 แพ้ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2014-10-29 02:00 0-1 Switzerland U17 0-1 ชนะ 1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-10-26 01:00 2-1 Switzerland U17 1-1 แพ้ *2 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-10-23 21:30 Switzerland U17 0-1 0-0 แพ้ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2014-09-25 18:00 0-2 Switzerland U17 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-09-23 23:00 2-0 Switzerland U17 0-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-08-21 23:00 1-1 Switzerland U17 1-0 เสมอ *1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-08-19 22:00 0-3 Switzerland U17 0-1 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2014-05-15 23:59 Switzerland U17 1-3 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA U17 2014-05-12 17:00 Switzerland U17 0-1 โปรตุเกส U17 0-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-05-09 17:15 1-1 Switzerland U17 0-0 เสมอ 1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-04-17 20:00 2-3 Switzerland U17 1-1 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2014-04-15 23:00 2-1 Switzerland U17 0-1 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA U17 2014-03-31 20:00 0-1 Switzerland U17 0-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2014-03-28 23:00 1-1 Switzerland U17 0-0 เสมอ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2014-03-26 19:00 Switzerland U17 1-0 0-0 ชนะ 1/1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2013-10-01 21:00 0-0 Switzerland U17 0-0 เสมอ 0 ต่อ ต่ำ เลขคู่
UEFA U17 2013-09-28 19:00 0-3 Switzerland U17 0-1 ชนะ *2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2013-09-27 01:00 Switzerland U17 4-0 3-0 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT CF 2013-08-25 22:30 Switzerland U17 4-2 3-2 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT CF 2013-08-23 23:00 1-1 Switzerland U17 0-0 เสมอ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-08-22 01:00 1-0 Switzerland U17 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2013-05-11 22:30 2-1 Switzerland U17 2-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA U17 2013-05-08 23:59 สโลวาเกีย ยู17 2-2 Switzerland U17 1-2 เสมอ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA U17 2013-05-06 01:30 Switzerland U17 0-1 0-1 แพ้ 0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2013-03-28 01:15 Switzerland U17 1-0 0-0 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA U17 2013-03-24 21:00 Switzerland U17 2-1 1-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA U17 2013-03-22 23:59 Switzerland U17 0-0 0-0 เสมอ 0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-02-28 21:00 0-2 Switzerland U17 0-1 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-02-26 21:00 1-0 Switzerland U17 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2012-11-08 18:00 สโลวาเกีย ยู17 1-3 Switzerland U17 0-2 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่