สนามเหย้า

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA-W U19 2017-09-15 18:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-0 Israel W. U19 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-08-10 16:05 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 7-1 4-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2017-08-08 23:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-1 2-1 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-04-10 22:00 0-2 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2017-04-08 00:30 2-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2017-04-05 20:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-3 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-03-08 17:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 4-3 3-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-03-06 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-2 1-2 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-19 20:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-0 0-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-16 20:00 0-9 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-2 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-14 18:00 0-3 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-1 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-04-21 17:00 4-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2016-04-19 21:00 0-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-20 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-6 0-4 แพ้ *3/3.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-17 22:00 1-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 แพ้ *0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-15 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 0-0 ชนะ 4.5/5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2015-04-09 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-5 0-4 แพ้ *1/1.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-04-06 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-4 1-3 แพ้ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-04-04 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-4 1-3 แพ้ *0.5/1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-04 20:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 5-1 Finland W. U19 1-1 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-02 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-4 Finland W. U19 2-2 แพ้ *1/1.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-02-11 20:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-7 1-4 แพ้ *2.5/3 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-18 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-2 0-0 แพ้ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-15 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 5-2 1-2 ชนะ 6 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-13 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 5-1 1-0 ชนะ 3.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-04-10 16:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 0-0 ชนะ *1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-04-07 16:00 2-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-0 แพ้ 2/2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2014-04-05 22:00 Finland W. U19 4-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 แพ้ 1.5/2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-26 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-3 0-2 แพ้ *1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-23 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-1 Bosnia W. U19 2-1 ชนะ 1.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-21 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-2 0-0 เสมอ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-04-09 23:00 4-3 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-2 แพ้ *2.5/3 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-04-06 19:00 5-2 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-04-04 20:00 4-5 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-3 ชนะ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2013-02-13 18:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-5 1-2 แพ้ *2.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-3 1-1 แพ้ 1.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 10-0 3-0 ชนะ 5.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 15-0 9-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT CF 2012-10-10 16:00 2-2 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 เสมอ 0 ต่อ สูง เลขคู่
INT CF 2012-08-28 17:45 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 7-0 5-0 ชนะ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-07-09 00:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-0 0-0 เสมอ *1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-07-06 02:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-5 0-2 แพ้ *1.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-07-03 02:30 3-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 แพ้ 1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-04-05 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 0-0 ชนะ 1 ต่อ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-04-02 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 4-2 2-1 ชนะ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-03-31 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-22 17:00 2-1 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-19 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 4-2 3-2 ชนะ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-17 18:00 7-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 แพ้ 1.5/2 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-04-05 20:20 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 4-6 Finland W. U19 1-4 แพ้ *0.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-04-02 16:00 2-1 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 แพ้ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2011-03-31 20:00 2-2 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-2 เสมอ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT CF 2010-10-13 17:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-1 0-0 ชนะ เสมอเต็มรอบ เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-17 01:00 3-4 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-2 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-14 01:00 2-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-11 21:00 3-3 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-2 เสมอ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-04-01 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 1-1 1-0 เสมอ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-03-29 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-8 0-5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-03-27 22:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-4 0-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2009-09-24 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-5 0-4 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-21 21:00 0-3 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-1 ชนะ *3.5/4 แพ้ ต่ำ เลขคี่

สนามเยือน

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA-W U19 2017-09-15 18:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 3-0 Israel W. U19 2-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2017-09-12 22:00 Finland W. U19 1-1 Israel W. U19 0-0 เสมอ 2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-09-13 21:30 Israel W. U19 0-1 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-10 21:30 0-0 Israel W. U19 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-09-08 21:30 1-1 Israel W. U19 0-0 เสมอ 3 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-20 23:00 Israel W. U19 2-2 1-0 เสมอ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-17 22:00 7-0 Israel W. U19 2-0 แพ้ 2/2.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-15 23:00 2-1 Israel W. U19 1-0 แพ้ 1 ต่อ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2015-07-22 00:40 Israel W. U19 1-2 1-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-07-19 02:15 Israel W. U19 0-4 0-2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-07-16 01:10 Israel W. U19 0-3 0-2 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-03-17 17:30 0-2 Israel W. U19 0-1 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-03-15 21:10 4-0 Israel W. U19 2-0 แพ้ 1.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-13 21:00 Israel W. U19 1-0 0-0 ชนะ 0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2015-03-11 18:00 0-3 Israel W. U19 0-1 ชนะ เสมอเต็มรอบ เลขคี่
INT FRL 2015-03-09 21:10 1-6 Israel W. U19 0-1 ชนะ *2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT FRL 2015-03-07 18:00 Israel W. U19 2-0 0-0 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-03-29 17:00 Israel W. U19 0-0 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-03-28 17:00 Israel W. U19 0-2 0-0 แพ้ *0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-03-26 20:10 3-1 Israel W. U19 2-1 แพ้ 0.5 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2014-03-24 20:00 0-0 Israel W. U19 0-0 เสมอ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-03-22 14:10 0-1 Israel W. U19 0-1 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2014-03-20 14:10 Israel W. U19 1-0 0-0 ชนะ *2/2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-26 22:00 5-0 Israel W. U19 2-0 แพ้ 1.5/2 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-23 17:00 Israel W. U19 0-5 0-3 แพ้ *1/1.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-21 22:00 8-0 Israel W. U19 4-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 Israel W. U19 0-2 0-1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-23 01:00 2-0 Israel W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-20 22:00 5-0 Israel W. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2011-12-15 20:00 Israel W. U19 0-2 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2011-12-13 20:00 Israel W. U19 0-6 0-2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-23 01:00 1-0 Israel W. U19 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-19 23:00 Israel W. U19 1-5 0-3 แพ้ *1.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-17 23:00 1-0 Israel W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2010-12-16 18:00 Israel W. U19 0-5 0-4 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2010-12-14 23:00 Israel W. U19 1-4 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-16 16:30 1-4 Israel W. U19 0-1 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-13 22:00 2-0 Israel W. U19 2-0 แพ้ 2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-11 22:00 2-1 Israel W. U19 1-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-25 01:00 1-3 Israel W. U19 0-2 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2009-09-21 22:30 Israel W. U19 0-6 0-1 แพ้ *3/3.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2009-09-20 01:30 9-1 Israel W. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-29 16:00 Israel W. U19 0-0 0-0 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-26 21:00 Israel W. U19 0-2 0-2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-24 21:30 Israel W. U19 1-2 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2007-10-02 19:00 3-4 Israel W. U19 1-2 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2007-09-29 19:00 Israel W. U19 1-5 0-3 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2007-09-27 20:00 7-0 Israel W. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคี่