สนามเหย้า

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA-W U19 2017-09-15 22:00 Finland W. U19 10-0 Bosnia W. U19 5-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-09-12 22:00 Finland W. U19 1-1 Israel W. U19 0-0 เสมอ 2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2017-04-09 21:00 1-3 Finland W. U19 0-1 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-04-06 22:00 Finland W. U19 1-2 0-0 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2017-04-04 22:00 Finland W. U19 5-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-03-02 20:00 2-1 Finland W. U19 0-0 แพ้ *0.5/1 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-02-28 23:59 0-3 Finland W. U19 0-2 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-20 20:00 Finland W. U19 3-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-09-17 23:00 Finland W. U19 8-0 5-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2016-09-15 20:00 Finland W. U19 7-0 4-0 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-06-01 22:30 Finland W. U19 1-2 1-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2016-04-10 20:30 1-1 Finland W. U19 0-0 เสมอ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-04-07 21:30 Finland W. U19 1-2 1-2 แพ้ 1 แพ้ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2016-04-05 21:30 Finland W. U19 2-1 2-0 ชนะ 1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT FRL 2016-03-04 19:45 1-2 Finland W. U19 0-1 ชนะ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-03-02 22:00 0-1 Finland W. U19 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-20 20:00 Finland W. U19 6-1 3-1 ชนะ 0 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-17 20:00 Finland W. U19 8-0 3-0 ชนะ 5/5.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-15 22:00 Finland W. U19 1-0 0-0 ชนะ 1 ต่อ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2015-04-09 23:00 Finland W. U19 0-6 0-3 แพ้ *1.5/2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-04-06 23:00 1-1 Finland W. U19 1-0 เสมอ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2015-04-04 21:00 Finland W. U19 2-2 0-1 เสมอ 0.5/1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-04 20:30 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 5-1 Finland W. U19 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-02 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-4 Finland W. U19 2-2 ชนะ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-18 21:00 Finland W. U19 3-0 1-0 ชนะ 1/1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-15 23:59 Finland W. U19 7-0 3-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-13 18:00 Finland W. U19 4-0 1-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-04-10 16:00 Finland W. U19 0-5 0-3 แพ้ *1/1.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2014-04-07 21:00 Finland W. U19 2-2 1-0 เสมอ 0/0.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2014-04-05 22:00 Finland W. U19 4-0 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-0 ชนะ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
INT FRL 2014-03-13 20:00 Finland W. U19 2-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2014-03-11 23:59 Finland W. U19 4-1 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-26 21:00 Finland W. U19 3-1 3-0 ชนะ 0 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-23 23:59 Finland W. U19 2-0 1-0 ชนะ 6.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-21 20:00 Finland W. U19 4-0 4-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-08-29 02:00 4-0 Finland W. U19 3-0 แพ้ 0.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-08-25 22:00 Finland W. U19 1-1 0-1 เสมอ *1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-08-23 02:00 Finland W. U19 1-0 0-0 ชนะ *0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-08-19 21:00 1-1 Finland W. U19 1-0 เสมอ 1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-04-09 23:00 0-5 Finland W. U19 0-2 ชนะ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2013-04-06 23:00 Finland W. U19 1-0 0-0 ชนะ 0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-04-04 23:00 1-2 Finland W. U19 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2013-03-07 20:30 0-1 Finland W. U19 0-1 ชนะ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-03-05 23:00 1-1 Finland W. U19 1-1 เสมอ *1.5/2 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 Finland W. U19 2-1 0-0 ชนะ *1/1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-22 20:00 0-11 Finland W. U19 0-5 ชนะ *9 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-20 20:00 0-6 Finland W. U19 0-3 ชนะ สูง เลขคู่
INT CF 2012-09-18 18:00 Finland W. U19 0-2 0-1 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2012-09-16 21:00 Finland W. U19 1-2 1-1 แพ้ 0.5/1 แพ้ เสมอเต็มรอบ เลขคี่
INT CF 2012-08-22 22:00 Finland W. U19 8-0 4-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2012-04-05 21:00 1-2 Finland W. U19 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2012-04-02 21:00 Finland W. U19 0-2 0-1 แพ้ 0.5/1 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-04-01 02:00 1-0 Finland W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2012-03-08 20:10 1-2 Finland W. U19 0-0 ชนะ 0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
INT CF 2012-03-07 02:30 2-0 Finland W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-22 23:30 Finland W. U19 1-1 0-1 เสมอ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-19 23:59 Finland W. U19 3-0 2-0 ชนะ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-17 21:00 Finland W. U19 1-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2011-08-25 22:00 0-7 Finland W. U19 0-1 ชนะ *2/2.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-04-05 20:20 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 4-6 Finland W. U19 1-4 ชนะ *0.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2011-04-02 20:00 Finland W. U19 3-3 3-3 เสมอ 0.5 แพ้ สูง เลขคู่

สนามเยือน

การแข่งขัน เวลา ทีมเหย้า FT ทีมเยือน HT แพ้/ชนะ แฮนดิแคป แนวโน้มแฮนดิแคป สูง/ต่ำ คี่/คู่
UEFA-W U19 2017-09-15 22:00 Finland W. U19 10-0 Bosnia W. U19 5-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2017-09-12 18:00 Bosnia W. U19 0-3 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2017-08-31 16:00 0-4 Bosnia W. U19 0-3 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2017-08-30 01:00 2-0 Bosnia W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2016-10-23 20:00 Bosnia W. U19 1-0 0-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2016-10-20 20:00 Bosnia W. U19 1-5 1-1 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2016-10-18 20:00 Bosnia W. U19 0-3 0-2 แพ้ สูง เลขคี่
INT FRL 2016-08-31 23:00 4-0 Bosnia W. U19 1-0 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2015-09-20 22:00 Bosnia W. U19 1-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-17 22:00 Bosnia W. U19 0-5 0-0 แพ้ *1/1.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2015-09-15 22:00 Bosnia W. U19 0-2 0-0 แพ้ *2.5/3 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT FRL 2015-08-20 16:00 Bosnia W. U19 4-0 2-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-08-18 22:30 Bosnia W. U19 3-1 2-0 ชนะ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-19 17:30 3-1 Bosnia W. U19 3-0 แพ้ สูง เลขคู่
INT FRL 2015-03-17 22:00 1-0 Bosnia W. U19 0-0 แพ้ 1 ต่อ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-18 21:00 Bosnia W. U19 4-1 2-0 ชนะ 1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2014-09-15 21:00 Bosnia W. U19 1-1 0-0 เสมอ *0.5/1 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2014-09-13 21:00 Bosnia W. U19 0-2 0-2 แพ้ *1.5 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-26 21:00 0-4 Bosnia W. U19 0-2 ชนะ *1.5 ชนะเต็มรอบ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2013-09-23 21:00 เซอร์เบียฟุตบอลหญิง U19 2-1 Bosnia W. U19 2-1 แพ้ 1.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2013-09-21 21:00 2-0 Bosnia W. U19 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-08-22 16:00 1-1 Bosnia W. U19 1-0 เสมอ 0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
INT CF 2013-08-20 22:00 1-0 Bosnia W. U19 1-0 แพ้ 0/0.5 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-04-04 19:00 Bosnia W. U19 0-1 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2013-04-03 19:00 Bosnia W. U19 1-0 0-0 ชนะ *0/0.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-25 20:00 Bosnia W. U19 2-0 1-0 ชนะ 1.5/2 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2012-10-22 20:30 Bosnia W. U19 0-1 0-0 แพ้ *2/2.5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2012-10-20 20:30 Bosnia W. U19 1-6 0-1 แพ้ *2 แพ้ สูง เลขคี่
INT CF 2012-08-24 23:30 1-0 Bosnia W. U19 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคี่
INT CF 2012-08-22 23:30 Bosnia W. U19 0-5 0-2 แพ้ *1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-22 21:00 Bosnia W. U19 2-0 1-0 ชนะ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2011-09-19 21:00 Bosnia W. U19 0-7 0-5 แพ้ *3.5/4 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2011-09-17 21:00 Bosnia W. U19 0-9 0-4 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-16 21:00 Bosnia W. U19 0-3 0-1 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2010-09-13 21:00 Bosnia W. U19 0-2 0-0 แพ้ *4.5/5 ชนะเต็มรอบ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-09-11 21:00 Bosnia W. U19 0-4 0-2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-04-01 23:30 Bosnia W. U19 0-6 0-1 แพ้ *1.5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2010-03-30 01:00 3-1 Bosnia W. U19 3-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2010-03-28 02:00 2-0 Bosnia W. U19 1-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่
UEFA-W U19 2009-09-24 21:00 0-3 Bosnia W. U19 0-1 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-21 23:59 7-0 Bosnia W. U19 3-0 แพ้ 4.5 แพ้ สูง เลขคี่
UEFA-W U19 2009-09-19 18:00 2-6 Bosnia W. U19 2-4 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-30 21:00 Bosnia W. U19 10-0 3-0 ชนะ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-27 21:00 Bosnia W. U19 0-4 0-2 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2008-09-25 21:00 Bosnia W. U19 3-9 2-5 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2007-10-02 21:30 1-2 Bosnia W. U19 0-1 ชนะ ต่ำ เลขคี่
UEFA-W U19 2007-09-29 21:30 Bosnia W. U19 0-6 0-3 แพ้ สูง เลขคู่
UEFA-W U19 2007-09-27 21:30 Bosnia W. U19 0-2 0-0 แพ้ ต่ำ เลขคู่