• ไทย
  • |
ข้อเสนอแนะ
x ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
ลีก สถานะ ผู้เล่น คะแนน ผู้เล่น ดัชนีแต้มต่อดัชนี ละเอียด ข้อมูล
Scottish Open    Pinnacle-格拉斯哥酋长球场
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Neil Robertson 124 4 ( 6 ) 2 0 50+
Neil Robertson
4
VS
(6)
David Grace
2
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
60 1 86
18 2 67
60 3 30
69 96 4 43
102 102 5 0
124 124 6 0
David Grace แบ่งแยก
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Stephen Maguire 97 4 ( 5 ) 1 37 50+
Stephen Maguire
4
VS
(5)
Xu Si
1
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
42 1 80
81 123 2 0
77 3 36
61 4 53 53
97 5 37
Xu Si แบ่งแยก
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Marco·Fu 59 3 ( 7 ) 4 73 50+
Marco·Fu
3
VS
(7)
Xiao Guodong
4
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
34 1 67
55 2 61
50 55 3 59
77 4 44
58 76 5 36
50 76 6 52 52
59 7 73 73
Xiao Guodong แบ่งแยก
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Michael White 0 1 ( 5 ) 4 121 50+
Michael White
1
VS
(5)
Ronnie O'Sullivan
4
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
59 1 82
0 2 92 92
54 78 3 0
0 4 77
0 5 121 75
Ronnie O'Sullivan แบ่งแยก
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Tom Ford 1 0 ( 4 ) 4 71 50+
Tom Ford
0
VS
(4)
Cao Yupeng
4
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
24 1 85 80
59 2 78
9 3 99
1 4 71 50
Cao Yupeng แบ่งแยก
12-15 03:00 จบการแข่งขัน Rory McLeod 37 3 ( 7 ) 4 69 50+
Rory McLeod
3
VS
(7)
Ricky Walden
4
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
19 1 76 75
56 2 65
82 3 0
50 4 65
72 77 5 0
50 99 6 1
37 7 69 53
Ricky Walden แบ่งแยก
12-15 04:00 จบการแข่งขัน John Higgins 102 4 ( 4 ) 0 0 50+
John Higgins
4
VS
(4)
Ashley Hugir
0
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
78 1 13
52 91 2 6
73 3 34
66 102 4 0
Ashley Hugir 0.70 2.50 1.13 แบ่งแยก
12-15 04:00 จบการแข่งขัน Elliot Slese 1 3 ( 7 ) 4 69 50+
Elliot Slese
3
VS
(7)
Judd Trump
4
เบรก50+ แต้ม รอบ แต้ม เบรก50+
6 1 79 53
0 2 90 54
55 65 3 0
3 4 55
104 104 5 27
57 61 6 0
1 7 69 51
Judd Trump แบ่งแยก
12-15 20:00 ยังไม่เริ่ม Xiao Guodong 0 0 ( VS ) 0 0 Neil Robertson 0.91 0.87 1.50 7.50 0.93 0.95 แบ่งแยก
12-15 22:00 ยังไม่เริ่ม Stephen Maguire 0 0 ( VS ) 0 0 Judd Trump 0.96 0.83 1.50 7.50 0.88 0.99 แบ่งแยก
12-16 03:00 ยังไม่เริ่ม John Higgins 0 0 ( VS ) 0 0 Ronnie O'Sullivan 0.80 0.83 1.50 7.50 1.04 0.99 แบ่งแยก
12-16 03:00 ยังไม่เริ่ม Ricky Walden 0 0 ( VS ) 0 0 Cao Yupeng 1.25 0.76 1.50 7.50 0.64 1.06 แบ่งแยก
VS
สถิติแต้มต่อเริ่มต้น
แต้มต่อเอเซี่ยน
สูงต่ำ
ดัชนีขณะนั้น
แต้มต่อเอเซี่ยน
สูงต่ำ